Bestel gratis Het Grote Schulden Preventieboek

Maak jongeren en geld een gelukkige combinatie!

Ben jij beleidsmaker en wil je schulden onder jongeren voorkomen? Diversion komt in actie en deelt 100 gratis exemplaren van Het Grote Schulden Preventieboek uit.

bestel

Wat staat er in het boek?

  • Persoonlijke verhalen van vijf peer educators (jonge ervaringsdeskundigen);

  • Hardnekkige misverstanden rond financiële opvoeding van jongeren;

  • Inzichten van drie deskundigen in de schuldenproblematiek van jongeren;

  • Praktische tools om aan de slag te gaan met puberproof beleid.

Hoe voorkom je jongeren met schulden in Nederland?

Het aantal jongeren met betalingsproblemen is tussen 2021 en 2022 met 16 procent gestegen, naar 36 duizend. Oplopende schulden, armoede, chronische stress en slechte schoolresultaten zijn vaak het gevolg. Diversion komt in actie en deelt 100 gratis exemplaren van Het Grote Schulden Preventieboek uit aan beleidsmakers die schulden onder jongeren willen voorkomen.

Als het gaat om de preventie van schulden onder jongeren, geldt voor veel bestuurders, beslissers en beleidsmakers dat het moeilijk is om te zien wat zich in de leefwereld van jongeren afspeelt. Want wat weet de gemiddelde volwassene of beleidsmaker van lootboxes, afterpay of sociale druk die pubers ervaren? Realiteiten kunnen mijlenver uit elkaar liggen. Een denkfout is dan ook snel gemaakt. Wat betekent dit voor het maken van puberproof beleid?

In Het Grote Schulden Preventieboek beantwoorden wij deze en vele andere vragen en we nodigen jou uit om de praktische tools en tips uit Het Grote Schulden Preventieboek toe te passen in jouw werk en schuldenpreventie voor jongeren een succes te maken!


‘35.000 euro modaal—krijg je dat dan per week of per maand?’

– leerling lesprogramma MoneyWays

Bestelformulier

Lees hier onze privacyverklaring

Wat doet Diversion?

Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie en wij zetten ons in voor een open samenleving met gelijke kansen waaraan iedereen kan deelnemen.  Daarvoor zoeken wij samen met allerlei partners naar innovatieve oplossingen. We geven bijvoorbeeld aan gemeenten advies over hoe ze hun beleid beter kunnen inrichten op jongeren en hebben verschillende programma’s ontwikkeld waar we heel concreet werken aan de problemen die we zien.

Eén daarvan is MoneyWays, het armoede- en schuldenpreventieprogramma dat we samen met het Nibud hebben ontwikkeld voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het mbo. Jaarlijks staan we in meer dan 600 klassen in Nederland om financiële kennis en het financiële bewustzijn onder jongeren te vergroten, sociaal-emotionele kanten van geld te bespreken zoals groepsdruk en online verleidingen en de drempel te verlagen om over geldproblemen te praten en hulp te zoeken.

Vragen? Neem contact op met Lara Wouters, projectleider Moneyways – lwouters@diversion.nl.

Bestel